Wykorzystanie dronów w geodezji

Technologia, która rozwija się w bardzo szybkim tempie, jest adaptowana do różnych branż na coraz to nowe sposoby. Geodezja to jedna z tych dziedzin, w której chętnie wykorzystuje się nowoczesne sprzęty. Jednym z nich jest dron, czyli bezzałogowy statek powietrzny. Jest on bardzo przydatny, ponieważ pomaga zbierać dane o obszarach niebezpiecznych i trudno dostępnych.

Do czego wykorzystuje się drony?

Drony to urządzenia, które są zdalnie sterowane lub mogą one wykonywać autonomiczne loty. Służą m.in. do wykonywania zdjęć czy nagrań wideo z wysokości. Wykonują także pomiary, wykorzystywane m.in. do tworzenia ortofotmapy.

Geodezja to jeden z przykładów wykorzystania dronów, jednak w innych dziedzinach pomagają m.in. w:

 • walce ze smogiem,
 • audytach energetycznych,
 • transporcie,
 • rolnictwie,
 • leśnictwie,
 • ratownictwie…

… i wielu innych branżach!

Drony mają zastosowanie w:

 1. Wyznaczaniu obiektów za pomocą kamery termowizyjnej na podstawie sygnatury cieplnej.
 2. Nagrywaniu kamerą multispektralną.
 3. Opracowywaniu ortofotomap 2D/3D.
 4. Nanoszeniu modeli BIM na ortofomapę (znajduje to zastosowanie m.in. w nadzorowaniu prac budowlanych).
 5. Tworzeniu modeli cyfrowych i mapowaniu powierzchni z użyciem impulsów laserowych.

Szukasz najnowszych rozwiązań technologicznych na temat geodezji? Sprawdź program dla geodetów.

Drony a geodezja

Jeżeli chodzi stricte o geodezję, to drony służą do opracowywania spisów gruntów, przygotowywania modeli terenu podczas planowania inwestycji, dokonywania pomiarów gruntów z przeznaczeniem na budowę, sporządzania opisów traktujących o ukształtowaniu terenu, aktualizacji map, realizacji planów zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych i leśnych.

Dzięki dronom geodeci wykonują swoją pracę szybciej, sprawniej i dokładniej. Statki bezzałogowe umożliwiają też szybki dostęp do danych. Dzięki dronom nie trzeba także samodzielnie wyznaczać punktów kontrolnych.

Na co zwrócić uwagę kupując drona?

Jeśli masz w planach zakup własnego drona do celów geodezyjnych, w pierwszej kolejności zwróć uwagę na to, aby był on zgodny z normami prawnymi (zapoznaj się z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych pomiarów geodezyjnych, sytuacyjnych i wysokościowych).

Drugim kryterium jest to, aby dron był dokładny, dlatego lepiej zainwestować w drona z wyższej półki o dobrej stabilności, aby nie powodował on odchyleń pomiarowych.

Ostatnia wytyczna związana jest z automatyką. Ważne, aby dronem wygodnie się sterowało, a także, żeby posiadał on wachlarz funkcji, które będzie można np. łączyć z aplikacjami.