HR, czyli Human Resources – przewodnik po zawodzie (cz. 3)

Jeśli zastanawiasz się nad pracą w HR, warto przeczytać nasz miniprzewodnik. Poniżej znajduje się jego trzecia – ostatnia – część.

Praca w dziale HR jest z pewnością bardzo zróżnicowana. W zależności od wyboru specjalizacji i etapu rozwoju zawodowego możesz pracować na wielu stanowiskach. Są to takie funkcje jak, m.in. specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. kadr i płac, HR business partner, kierownik ds. personalnych, kierownik ds. rekrutacji, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, asystent ds. personalnych, doradca zawodowy, dyrektor ds. personalnych, kierownik działu kadr i płac, specjalista ds. personalnych, koordynator ds. personalnych czy specjalista ds. rekrutacji.

Pewnie zastanawiasz się jakie warunki należy spełnić, aby pracować na którymś z tych stanowisk? Spieszymy więc z odpowiedzią! Aby zostać HR-owcem, należy ukończyć odpowiedni kierunek studiów, np. psychologię lub socjologię. Istotna jest znajomość języków obcych, a zwłaszcza angielskiego, które są konieczne w kontaktach z obcojęzycznymi kandydatami i pracownikami.

Ponadto, znajomość prawa i specyfiki pracy kadrowo-płacowej jest bardzo ważna, jeśli chcesz działać w obszarze twardego HR-u.

Obecnie praca rekruterów jest też w dużym stopniu wspomagana programami i systemami komputerowymi, dlatego ważne są umiejętności, które pozwolą sprawnie obsługiwać te platformy.

Chcesz zwiększyć satysfakcję pracowników z codziennej pracy? Sprawdź, jakie są sprawdzone narzędzia do motywacji pracowników.

Umiejętności miękkie w pracy HR-owca

Ważne, aby HR-owiec dobrze znał organizację, dla której pracuje, ponieważ bez znajomości modelu biznesowego oraz specyfiki jej usług czy produktów, nie może on skutecznie wspierać menedżerów w zarządzaniu zespołami. Istotna jest wiedza o tym, w jaki sposób poszczególne „elementy” organizacji przyczyniają się do realizacji strategii firmy.

Istotne w organizacji stanowisko to HR business partner. Osoba na tym stanowisku jest zaufanym partnerem strategicznym, który oferuje wsparcie menedżerów oraz prezesów. Co ważne, HR business partner nie musi być stałym pracownikiem organizacji. Bardzo często taką funkcję pełnią zewnętrzni konsultanci.