HR, czyli Human Resources – przewodnik po zawodzie (cz. 2)

Praca działu HR to wiele wyzwań, które są związane z komunikacją – zarówno z pracownikami, jak i władzami organizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie zapoznaj się z drugą częścią naszego miniprzewodnika.

Czym jest miękki HR?

Miękki HR skupia się rekrutacji oraz organizacji życia w firmie. Do zadań działu należy zdobywanie nowych talentów oraz zapewnianie im jak najlepszych warunków do pracy.

Miękki HR opiera się na działaniach typu:

  • komunikacja z kandydatami,
  • zamieszczanie ofert pracy,
  • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych.

Jednak poszukiwanie i wybór najlepszych kandydatów to dopiero wierzchołek góry lodowej. Ważne jest, aby dział HR nadzorował to, w jakich warunkach pracownicy realizują swoje codzienne obowiązki. Pracownicy tego ważnego działu powinni zwiększać wydajność poziomu satysfakcji pracowników poprzez tworzenie odpowiednich warunków (zobacz np. narzędzia motywacji). Winny one ułatwiać osiągnięcie celów wyznaczonych przez organizację.

Miękki HR obejmuje przede wszystkim: rekrutację pracowników do organizacji, ustalanie systemu, który zwiększy efektywność pracy, przeprowadzanie regularnej ewaluacji pracy, rozwiązywanie powstałych konfliktów, monitorowanie poziomu satysfakcji pracowników oraz zwiększanie ich potencjału. W końcu jest to też kreowanie wizerunku firmy na rynku pracy.

Czym jest twardy HR?

Twardy HR dotyczy przede wszystkim kwestii prawnych, kadrowych oraz administracyjnych. Chodzi o wszelkie sprawy formalne, które są związane z zatrudnianiem pracowników i prowadzeniem dokumentacji.

Twardy HR obejmuje takie działania jak: zawieranie umów z pracownikami organizacji, naliczanie urlopów, odpowiednie wyliczanie wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu płacowego, rozliczanie zwolnień lekarskich, sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zgłoszenia pracowników do urzędów, takich jak np. ZUS.

Osoby wykonujące działania z zakresu twardego HR muszą orientować się w prawie pracy i być na bieżąco z przepisami oraz kontrolować zmiany w prawie.

Zapraszamy do trzeciej części naszego miniprzewodnika!