Jak rozpoznać brak motywacji wśród pracowników?

Zmotywowany pracownik pracuje lepiej i wydajniej, dlatego pracodawca powinien zwracać na to uwagę. Właściciele dużych firm stają się coraz bardziej świadomi tego, że dobry pracownik jest na wagę złota i zatrzymanie go na stanowisku może wymagać pewnych ustępstw i poświęceń.

Co jest najlepszą motywacją dla pracownika, który traci zapał do wykonywania swoich zadań? Dobry menager lub specjalista od zasobów ludzkich powinien potrafić odpowiedzieć na takie pytanie po indywidualnej rozmowie z zatrudnioną osobą. Każdy z nas jest inny, dlatego trudno dopasować do wszystkich jeden złoty środek, który rozwiąże wszystkie problemy.

Pracodawca powinien umieć docenić zaangażowanie i rozwój pracownika, a nie tylko dostrzegać jego potknięcia i błędy. Im większa odpowiedzialność i samodzielność w działaniu, tym bardziej pozytywna powinna być motywacja ze strony przełożonych. Osoba, która będzie czuła się doceniona, z pewnością okaże się dużo lepszym, bardziej skoncentrowanym i wydajnym pracownikiem. Spadek zaangażowania, niechęć do podejmowania nowych wyzwań, to wskazówki świadczące o tym, że pracownik traci motywację.

Jak nagradzać pracowników?

Istnieją różne techniki i sposoby motywowania do pracy. Niektórzy uważają, że stosowanie kar i ostrzeżeń jest skuteczne, ale nie na dłuższą metę. Najlepszymi motywatorami jest system nagród i benefitów. Czynnikiem, który uznaje się za najbardziej motywujący, są pieniądze oferowane w premiach i wysokość zarobków, dopasowanych do wykonywanych zadań.

Firma, oferująca swoim pracownikom możliwość rozwoju zawodowego staje się konkurencyjna na rynku pracy. Osoba zatrudniona w takim miejscu czuje, że jej przyszłość nie jest zamknięta i może jeszcze dużo osiągnąć. Równie doceniany przez pracownika jest pozytywny feedback od pracodawcy. Czasem dobre słowo jest więcej warte niż premia. Dobre warunki pracy i przyjazne środowisko wpływa dobrze na motywację jednostek i zespołu.

Są też kwestie, które wydają się podstawowymi potrzebami, ale nie wszędzie są to kwestie oczywiste. Zapewnienie pracownikom ergonomicznego biurka i fotela, sprzętu, który mogą wykorzystywać w biurze i podczas pracy zdalnej, a nawet odpowiednia temperatura w pomieszczeniach, to rzeczy, o których należy bezwzględnie pamiętać.

Dodatkowe benefity są dzisiaj koniecznością. W niemal każdym ogłoszeniu z ofertą pracy można znaleźć listę rzeczy, na które może liczyć pracownik po zatrudnieniu. Często są to owocowe czwartki czy bony podarunkowe, ale coraz bardziej popularne są kursy doszkalające, integracje czy też wyjazdy sponsorowane.

Zadowolony pracownik to wydajny i lojalny pracownik. Dlatego warto dbać o to, by dobrze czuł się w miejscu pracy. Powinnością szefa i działu kadr jest zwracanie uwagi na to, jaki feedback dostają od zatrudnionych w firmie osób. Ważne jest to, by reakcja była odpowiednia i adekwatna do potrzeb.