Czym jest tak zwana żywność ekologiczna czy zdrowa żywność? (cz. 2)

Witaj w drugiej części naszego poradnika, w którym opowiadamy o żywności ekologicznej. Kontynuując wątek z poprzedniej części, wracamy do cech ekologicznych gospodarstw.

W ekologicznych gospodarstwach nie są stosowane syntetyczne środki ochrony roślin, takie jak herbicydy czy pestycydy. Aby zwalczać choroby, szkodniki czy chociażby chwasty, stosowane są wyłącznie metody agrotechniczne i biologiczne oraz płodozmian.

Następnie, w takim gospodarstwie siano i kiszonki są przygotowywane w zgodzie z prawidłowościami biologicznymi.

Powszechne jest stosowanie nawozów zielnych, co w połączeniu z obornikiem, kompotem i w towarzystwie wapnowania pozwala utrzymać żyzność oraz strukturę gleby na pożądanym poziomie.

Jeżeli chodzi o zwierzęta, to są one hodowane w tak zwanym systemie ściółkowym, w którego efekcie zamiast gnojowicy powstaje obornik

Do odżywiania zwierząt nie stosuje się substancji czynnych (np. antybiotyków czy hormonów), a pasza pochodzi z własnej produkcji i jej właściwości są znane.

Oryginalne produkty w super cenach: buliony warzywne lub mięsne.

Certyfikacja i system kontroli

Tak jak wspomnieliśmy na początku, gospodarstwa ekologiczne są ściśle kontrolowane, a przedsiębiorcy, którzy wytwarzają i wprowadzają na rynek zdrową żywność, podlegają obowiązkowej certyfikacji. 

Certyfikat jest wydawany na rok przez upoważnioną do tego jednostkę. To ona również przeprowadza kontrole oraz może cofnąć certyfikat, jeśli uzna, że zasady, na których go wydano, nie są przestrzegane. Każda taka jednostka posiada indywidualny numer, po którym można ją zidentyfikować.

W Polsce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem, którym jest upoważniony do nadawania jednostkom certyfikujący uprawnienia do wydawania certyfikatów zgodności oraz przeprowadzania kontroli. Nadzór nad takimi jednostkami i produkcją zdrowej żywności sprawuje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Prawidłowa organizacja i funkcjonowanie systemy certyfikacji i kontroli, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne, jest niezbędna. Dzięki nim konsument ma gwarancję, że produkty, które kupuje, a następnie spożywa, są wyprodukowane zgodnie z przepisami – są wolne od zanieczyszczeń, a podczas ich produkcji nie stosowano sztucznych nawozów genetycznie zmodyfikowanych organizmów.

Przejdź do kolejnej części naszego artykułu i dowiedz się więcej na temat przepisów związanych z żywnością ekologiczną!