HR, czyli Human Resources – przewodnik po zawodzie (cz. 1)

Termin HR pochodzi od angielskiego human resources. Pojęcie to oznacza „zarządzanie zasobami ludzkimi”. W praktyce HR jest działem, który odpowiada w organizacji za wiele zadań, m.in. za rekrutację, zatrudnianie, onboarding, szkolenia, a także administrowanie świadczeniami pracowniczymi.

HR to nic innego jak zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie (z ang. tzw. human resources management). Pojęcie to ma bardzo szerokie znaczenie, jednak w praktyce odnosi się do pracy dawniej wykonywanej przez „kadry” lub „dział personalny przedsiębiorstwa”.

Ów termin pojawił się po raz pierwszy w książce ekonomisty Johna R. Commonsa, zatytułowanej „Dystrybucja bogactwa” z 1893 roku. Po wielu latach oraz doświadczeniach rewolucji przemysłowej i zwróceniu uwagi na kwestie praw pracowników w organizacjach zaczęły powstawać zalążki działów Human Resources.

Warto podkreślić, że zarządzanie zasobami ludzkimi nie jest tym samym, co zarządzanie ludźmi. Dział HR w organizacji blisko współpracuje z zarządem i władzami. Nie ma on jednak dużego wpływu na strategię biznesową organizacji, tylko skupia się na tym, jak pracownicy funkcjonują w firmie i jak wypełniają swoje obowiązki.

HR stanowi również łącznik między kierownictwem organizacji a pracownikami. Zadaniem tego działu jest wprowadzanie aktualizacji reguł i sugerowanie zmian w zasadach, kiedy nie służą one firmie albo pracownikom.

Najlepsze rozwiązania dla HR – kliknij i przekonaj się sam.

Zadania działu HR

Działanie działu HR opiera się na procesie, służącym organizacji – wpływa na atmosferę pracy i samopoczucie pracowników oraz usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Do obowiązków działu HR należą m.in. publikacja ogłoszeń o pracę, rekrutacja kandydatów na stanowiska, selekcja CV oraz prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

To także dostarczanie pracownikom wiedzy, która dotyczy ich praw w firmie. Ważne są także działania administracyjne (np. obsługa kadrowo-płacowa pracowników). HR działa w przypadku identyfikacji zachowań mobbingowych i przeciwdziała im. Ten dział sprawuje także nadzór nad pakietem benefitów pracowniczych, dba o motywowanie pracowników oraz o dobrą komunikację z pracownikami, organizuje szkolenia, a także zapewnia przyjazną atmosferę w firmie.

Zapraszamy do drugiej części naszego miniprzewodnika!