GAP – vyplatí se vybrat?

GAP, neboli Guaranteed Auto Protection, je pojištění finančních ztrát vzniklých v případě ztráty vozidla v důsledku požáru, nehody nebo krádeže. Pojištění GAP lze sjednat jak pro nová, tak i ojetá vozidla. Umožňuje snížit náklady spojené s nákupem nového vozidla a v případě úplné ztráty vozu – může pokrýt náklady na leasing, bez dalších nákladů.

GAP – vyplatí se vybrat?

Pojištění GAP se vyplatí koupit zejména v několika případech. Prvním z nich bude situace, kdy je vozidlo zakoupeno na leasing. V takové situaci, v případě celkové ztráty pronajímatel uplatní rozdíl mezi účetní hodnotou vozidla a jeho hodnotou k datu ztráty.

Pojištění GAP se také vyplatí koupit, pokud budeme financovat naše vozidlo na delší dobu. Čím déle je vozidlo financováno, tím větší je riziko vyšších nákladů v případě celkové ztráty.

Toto pojištění bude dobrým řešením, i když se chceme vyhnout ztrátě hodnoty našeho vozidla . Pamatujte, že některé modely aut ztrácí svou hodnotu mnohem rychleji než jiné.

Pojištění je důležité při udělení úvěru . Pokud žádáme o úvěr a naše splátka je větší než hodnota automobilu, pojištění GAP nám může pomoci vyhnout se důsledkům záporného zůstatku na našem účtu v případě úplné ztráty vozidla.

Pojištění GAP je investicí do budoucnosti a jistotou našich financí. Vyplatí se pro ně rozhodnout, kdykoli nám záleží na finanční likviditě a pocitu bezpečí. GAP také zvyšuje naši finanční důvěryhodnost v bankách.

GAP – kolik stojí?

Pojištění GAP kryje rozdíl mezi hodnotou vozidla uvedenou na faktuře při nákupu a jeho tržní hodnotou ke dni celkové škody. Důležité je, že si můžeme pojištění sjednat, i když je vozidlo již delší dobu používáno. V takovém případě výše pojistného plnění v rámci pojištění GAP odpovídá rozdílu mezi hodnotou vozidla ke dni uzavření pojištění GAP a hodnotou vozidla ke dni celkové škody. Rozsah pojištění pokrývá mimo jiné události jako autonehoda, požár nebo krádež. Jedná se tedy o náhodné události, které nejsme schopni předvídat a které mohou mít velmi negativní dopad na naše finance.  Výše měsíčního pojistného bude tedy záviset na hodnotě našeho vozu, stejně jako na jeho aktuální tržní ceně.

Zostaw swój komentarz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *