Na czym polega polowanie zbiorowe?

Polowanie zbiorowe to wydarzenie, które może być zorganizowane na przełomie miesięcy od października do stycznia. Przepisy określają, że takie polowania mogą odbywać się wyłącznie za dnia. Tego typu wydarzenia cieszą się dużą popularnością, ponieważ podczas nich nie tylko można realizować swoją pasję, ale także poznać ciekawych ludzi i spędzić miło czas.

Przeczytaj poniższy wpis, a dowiesz się, na czym polega polowanie zbiorowe i jakie są jego podstawowe zasady.

Prowadzący polowanie zbiorowe

Za przebieg polowania odpowiedzialny jest prowadzący, który odpowiada za bezpieczeństwo uczestników oraz przepisowe przeprowadzenie wydarzenia. Aby wszystko odbywało się zgodnie z planem i według zasad, wszyscy biorący udział w polowaniu muszą podporządkowywać się poleceniom prowadzącego.

Prowadzący przekazuje uczestnikom wszystkie najważniejsze informacje podczas odprawy, m.in. na temat obwodu łowieckiego, gatunków zwierzyny, na które można polować oraz o poszczególnych etapach polowania. Ponadto prowadzący przypomina najważniejsze zasady, które obowiązują podczas tego typu wydarzeń. Wtedy sprawdzane są też dokumenty i uprawnienia wszystkich uczestników.

Szukasz niezawodnego sposobu na przechowywanie tuszy upolowanej zwierzyny? Sprawdź nowoczesny kontener chłodnia z agregatem w Vacuum Global.

Różne rodzaje polowań zbiorowych

Występują różne rodzaje polowań, a są to:

  • polowanie pędzeniami,
  • polowanie szwedzkie/austriackie/z ambon,
  • polowania na ptactwo i drapieżniki,
  • polowanie z ptakami łowczymi,
  • polowanie na dziki z psami.

Wybór konkretnego rodzaju polowania zależy od gatunków zwierzyny w danym obwodzie łowieckim oraz informacji o tych gatunkach, które są gotowe do odstrzału (zależy to także od liczby uczestników polowania).

Czym jest pokot?

Tak jak na początku polowania zawsze odbywa się odprawa, tak na jego koniec jest organizowany pokot, czyli oddanie hołdu zwierzynie. Podczas pokotu uczestnicy składają raport o przebiegu polowania, ubitych zwierzętach oraz ogłasza się króla polowania.

Ciekawostka: król polowania to myśliwy, któremu udało się ustrzelić zwierzę najwyżej postawione w ustalonej hierarchii.

Koniec polowania jest sygnalizowany specjalnymi dźwiękami, po których następuje przedstawienie raportu – odczytywany jest on przez myśliwego o najwyższej randze. Wtedy odbywa się oddanie hołdu ustrzelonym zwierzętom. Polowanie to świetny sposób na poznanie ciekawych zwyczajów, których przestrzega się podczas polowania. Jest to bardzo ważne, ponieważ w ten sposób dba się o kulturę łowiecką