Na pątniczym szlaku Archidiecezji Białostockiej, w jej centrum, między Tykocinem i Knyszynem znajduje się znane Sanktuarium Maryjne z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Pocieszenia umieszczonym w głównym ołtarzu świątyni.

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W KRYPNIE...

    Jak głosi miejscowa legenda, obraz Matki Bożej pojawił się na grubej lipie, pod którą była krypa przeznaczona do pojenia koni. Obraz trzykrotnie odnoszono do kościoła w Knyszynie i za każdym razem powracał. Od tego miejsca i wydarzenia prawdopodobnie pochodzi nazwa miejscowości: najpierw "Krypka", "Krypa", a na początku XVI w. - Krypno.
Obraz umieszczono w małej kaplicy, zbudowanej na miejscu objawienia, która przetrwała do 1625 r. Według skąpych źródeł, obraz przechowywano w kościele lub na dworze (Radziwiłłów) w Knyszynie, albo też był na dworze starosty knyszyńskiego Jana Hetmana Zamojskiego, skąd został przeniesiony do Krypna.

Niektórzy historycy twierdzą, że został ofiarowany do nowo wybudowanej fary knyszyńskiej w 1520 r. przez biskupa Erazma Ciołka - plebana goniądzkiego. Obraz krypniański jest XIII wieczną kopią obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, namalowany na desce lipowej o wymiarach 97 x 63,5 cm na podkładzie kredowym, techniką temperową.
Parafia pod wezwaniem Narodzenia NMP w Krypnie została erygowana w 1905 r. przez bpa Edwarda Roppa. Wcześniej teren obejmujący dzisiejszą parafię należał do parafii Knyszyn. Po ufundowaniu przez Mikołaja II Radziwiłła w 1520 r. kościoła w Knyszynie, obecnie Krypno Kościelne zostało nadane jako beneficjum kościoła knyszyńskiego. W połowie XVI w. istniała kaplica z plebanią i zabudowaniami gospodarczymi. Przebywał tu na stałe wikariusz knyszyński i odprawiał nabożeństwa.
W roku 1625 Katarzyna Zamojska - żona Tomasza Zamojskiego, podkanclerzego królewskiego - ufundowała drewnianą świątynię, która była kościołem filialnym parafii knyszynskiej.
Kościół ten wzniósł ks. Józef Szczyt - Zabielski przy pomocy majstra z Pęskich. Oprócz ołtarza głównego z cudownym obrazem posiadał dwa boczne ołtarze: św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Stanisława Kostki. Przy kościele tym istniał cmentarz grzebalny. W połowie XVIII w. Ks. Antoni Wacław Betański, późniejszy biskup przemyski, w latach 1765 - 1777 zbudował nowy kościół, drewniany, znacznie większy od poprzedniego. Przetrwał ponad 100 lat.
W latach 1881 - 1885, dzięki staraniom proboszcza knyszynskiego ks. Adama Słonimskiego i za zezwoleniem cara Aleksandra III wzniesiono w Krypnie obecny kościół murowany. Projekt świątyni w tzw. Stylu przejściowym (połączenie motywów neoromańskich i neogotyckich) wykonał ceniony w tym czasie architekt Feliks Nowicki. W budowe znaczny wkład materialny wniosła Róża z Potockich Krasińskich (synowa poety Zygmunta Krasińskiego). W ołtarzu głównym umieszczono krypniański, słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia, a ołtarz św. Stanisława Kostki zamieniono na ołtarz Przemienienia Pańskiego.

I wojna światowa wyrządziła sanktuarium krypniańskiemu dotkliwe straty, jednak bardzo szybko przywrócono świetność sanktuarium. Duże zasługi ma Ks. Antoni Walentynowicz, który był proboszczem w latach 1934 - 1944. Przyczynił się do ożywienia kultu matki Bożej Krypnianskiej. Wydal dwie książeczki o Krypnie, pisał wiersze o Matce Bożej Pocieszenia, które z czasem stały się pieśniami śpiewanymi przed cudownym obrazem, ułożył nabożeństwo "Dróżki Maryjne" w formie Stacji Siedmiu boleści Matki Bożej. Wybudował wtedy kaplicę za prezbiterium, kaplice Siedmiu Boleści Matki Najświętszej, kaplice pogrzebową, ogrodził kamiennym murem plac kościelny.
Przy bramie od strony plebani wmurował fragmenty płyty nagrobnej z grobowca króla Zygmunta Augusta. Ks. Walentynowicz zginął w czasie frontu 05 sierpnia 1944 r. W czasie II wojny światowej sanktuarium było poważnie uszkodzone. Ze zniszczeń wojennych kościół szybko wydźwignął ks. Proboszcz Edward Godlewski. Słynący łaskami obraz Matki Bożej nie ucierpiał ani w czasie pierwszej, ani w drugiej wojnie światowej.

Po tej ostatniej pozostało małe draśnięcie na policzku świętego wizerunku wyrządzone odłamkiem z pocisków eksplodujących w świątyni. Żywy kult obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Kryonie sprawił, że na prośbę ks. bpa Edwarda Kisiela, papież Jan Paweł II brewem z 9 kwietnia 1983 r. zezwolił na koronację
"Tej, która od wieków doznaje tu czci, a ostatnio jest szczególnie czczona jako Patronka rodzin Archidiecezji Białostockiej".

W dniu 08 IX 1985 r., uroczyście koronowano obraz Matki Bożej. Obrzędu tego dokonali: Prymas Polski kard. Józef Glemp, kadr. Henryk Gulbinowicz Metropolita Wrocławski i bp Edward Kisiel ówczesny Administrator Apostolski Archidiecezji w Białymstoku przy licznym udziale pielgrzymów z całej Archidiecezji.
W czasie uroczystości koronacyjnych prymas Polski powiedział:
"Nasze korony, które zawierają w sobie ofiarę pracy i serca tutejszego ludu, gdy będą ozdabiać skronie Dzieciątka Bożego i Matki Najświętszej, maja być znakiem na pokolenia - znakiem wiary i wielkiej czci. Maja ukazywać, jaka wielka jest miłość tego pokolenia, które przekazuje świadectwo swej wiary i swej miłości pokoleniom następnym, które mają być silne Bogiem, silne wiarą, silne miłością ku Matce Najświętszej".
Od tego czasu, co roku organizowana jest Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka rodzin. W 1997 r. Abp Stanisław Szymecki metropolita Białostocki podniósł kościół parafialny do godności kolegiaty, ustanawiając jednocześnie Kolegiacką Kapitułę Krypniańską. Wcześniej Ks. Abp zainicjował Archidiecezjalną Pieszą Pielgrzymkę Mężczyzn w pierwszą niedziele maja.
Największą uroczystością w sanktuarium krypniańskim jest święto Narodzenia Matki Boskiej, z którym od 1821 roku, na mocy zarządzenia konsystorza mohylewskiego, było związane 40 - godzinne nabożeństwo. Obchodzone jest ono do dzisiejszych czasów 6, 7 i 8 września z licznym udziałem pielgrzymów wraz z kapłanami Archidiecezji Białostockiej. W tradycji pozostało nadal obchodzenia ołtarza Matki Bożej w akcie zawierzenia z figurkami woskowymi i płonącą świecą.

Inne większe odpusty to:
Przemienienia Pańskiego - niedziela po 6 sierpnia i św. Katarzyny męczennicy - 25 listopada. Uroczyście są obchodzone święta Maryjne z porządkiem mszy św. Niedzielnym.
W każda sobotę o godz. 18.00 odprawiana jest msza św. o Matce Bożej Pocieszenia wraz z nieustającą nowenną do MB Pocieszenia z odczytywaniem próśb i podziękowań do Matki Bożej.

W niedziele i święta msze św. są odprawiane o godz.: 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00;
W dni powszednie o godz.: 6.30 (oprócz wakacji), 7.00 i 18.00.

Kolegiata krypniańska jest otwarta cały dzień od nabożeństwa rannego do wieczornego, w soboty, niedziele i święta obraz Matki Bożej jest odsłonięty, dzięki temu pielgrzymi zawsze mogą modlić się przed łaskami słynącymi obrazem. Zawsze czuwa kapłan dyżurny, który służy swoją posługą wszystkim pielgrzymom.
Sanktuarium dysponuje domem pielgrzyma, który po modernizacji pomieści 60 osób na nocleg, docelowa w 18 - tu pokojach dwu - trzy - czteroosobowych. Dom pielgrzyma wyposażony jest w kuchnię, stołówkę, sale konferencyjną, łazienki z ciepłą wodą i prysznicami. Funkcjonuje przez cały rok.
Do dyspozycji pielgrzyma jest parking oraz miejsce na urządzenie ogniska. Obok sanktuarium w podwórzu plebani są nowobudowane toalety dostępne już teraz przez cały rok, zimą ogrzewane, z ciepłą wodą.
Wszystkich czcicieli Matki Bożej zapraszamy do modlitwy w cieniu krypniańskiej kolegiaty, a tych, którzy doznali szczególnych łask prosimy o napisanie świadectwa dzięki któremu cześć oddana Matce Bożej przejdzie na następne pokolenia.

Proboszcz ks. Szczepan ZagórskiParafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krypnie
19 - 111 Krypno Kościelne 29
tel./fax (085) 716 90 11 - proboszcz
716 98 99 - wikariusz
716 91 32 - wikariusz
email: krypno@bialystok.opoka.org.plPROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH NARODZENIA NMP - MB SIEWNEJ, KRYPNO 5 - 8 września 2005 r.

05.09
Msza św., Nieszpory Eucharystyczne - godz. 18.00;
Apel Jasnogórski - godz. 21.00.

06.09
Godzinki do NMP - godz. 7.30;
Msze św. godz. 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Nabożeństwo "Dróżki Maryjne" - godz. 20.00
Apel Jasnogórski godz. 21.00;

07.09
Godzinki o NMP godz. 730;
Msze św. - godz. 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Nabożeństwo "po Dróżkach Maryi" - godz. 19.30;
Apel Jasnogórski - godz. 2100;
NOCNE CZUWANIE

08.09
Uroczystość Narodzenia NMP:
Pasterka Maryjna - godz. 00.00
c.d. NOCNEGO CZUWANIA
Msze św. - godz. 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00;
Uroczysta msza odpustowa z procesją eucharystyczną i z poświęceniem ziarna siewnego o godz. 12.00;
Apel Jasnogórski - godz. 21.00 - zakończenie uroczystości Odpustowych.
Uroczystości poprzedza Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia - codziennie od 31 sierpnia o godz. 18.00

ZDJĘCIA Z UBIEGŁOROCZNEJ PIELGRZYMKI DO KRYPNA

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY OBEJRZEĆ GALERIĘ...


wstecz